Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Program "Lepszy start..." Klasy VII i gimnazjalne

        Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie pomorze zachodnie wojewódzki urzad pracy w szczecinie, unia europejska -logotom

                                Projekt Lepszy start /SP 1 przy ul. R. Traugutta 4/.

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Opis zajęć

Prowadzący

Terminy zajęć

1.

  Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Nauczanie treści wykraczających poza podstawę programową, rozwijające zdolność logicznego myślenia.

Agnieszka Peszka

Poniedziałek 16.10-19.10

2.

Matematyka przez cały rok.

 

 

Wprowadzenie kształcenia inspirującego uczniów do   myślenia matematycznego.    Prowadzenie rozumowań,   dyskutowanie i argumentowanie.

Katarzyna Niedźwiecka

Poniedziałek

8.00-8.45

Środa

8.00-8.45

3.

Wyrównywanie szans edukacyjnych – zajęcia z historii.

 

       Zajęcia edukacyjne,    na których uczniowie będą    poznawać ważne dla Polski  miejsca, wydarzenia,  postaci historyczne i wykonywać prezentacje multimedialne.

Grażyna Parczewska

Poniedziałek

8.00-8.45

Wtorek

14.30-15.15

Piątek

13.45-16.45

4.

Wyrównywanie szans edukacyjnych – zajęcia z biologii.

 

Zajęcia wdrażają uczniów  do prac badawczych oraz zapoznają uczniów z metodami przeprowadzania     badań i eksperymentów przyrodniczych.

Ewa Szewczyk

Poniedziałek

8.00-8.45

Wtorek

8.00-8.45

5.

Praca z uczniami metodą laboratoryjną – zajęcia z fizyki.

 

Zajęcia łączą eksperymenty, obserwacje, fakty, wiedzę i twórcze myślenie.

Magdalena Ścisłowska

Poniedziałek

8.00-8.45

Wtorek

8.00-8.45

6.

       Opracowanie               i wdrażanie               kompleksowego          systemu pracy z uczniem posiadającym trudności w nauce matematyki.

Zajęcia kształtujące umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania zadań za pomocą QR kodów.

Agnieszka Peszka

Wtorek

17.40-18.25

Środa

17.35-18.20

Piątek

16.05-16.50

7.

Poznać  i zrozumieć chemię – eksperymenty.

 

Na zajęciach uczniowie  lepiej zrozumieją przebieg procesów chemicznych poprzez doświadczenia.

Agnieszka Peszka

Wtorek

15.20-17.40

Środa

15.20-17.25

Czwartek

17.30-19.00

8.

Niemiecki krok po kroku – poziom podstawowy.

 

    Utrwalenie  zdobytych          wiadomości. Rozwój       kompetencji językowych              umożliwiających                 porozumiewanie się w języku obcym.

Joanna Rudalska

Wtorek

8.00-8.45

Środa

15.20-16.05

Czwartek

8.00- 8.45

9.

Niemiecki bez barier – poziom rozszerzony.

 

Rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się oraz stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,

Sławomir Bączyński

Czwartek

14.35-15.20

Piątek

15.25-16.10

10.

Nauka języka angielskiego

Grupa I.

 

       Popularyzacja języka        angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim.

Dorota Lesiuk

Czwartek

16.10-17.40

11.

Nauka języka angielskiego

Grupa II.

 

      Popularyzacja języka        angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim.

Marlena Momot

Poniedziałek

8.00-9.30

 

 

12.

 

 

 

Nauka języka angielskiego

Grupa III

/klasa VII a i VII b/.

 

      Popularyzacja języka        angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim.

Maciej Kaliński

Piątek

8.00-8.45

 

 

13.

 

 

Nauka języka angielskiego

Grupa IV

/klasa II a gimnazjum/.

 

      Popularyzacja języka        angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim.

Maciej Kaliński

Piątek

8.45-9.30

14.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie wyników na egzaminach z geografii – eksperymenty.

      Indywidualny program         rozwijający kompetencje     geograficzne z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

Małgorzata Berg

Poniedziałek

8.00-8.45;

14.25-15.20

Wtorek

8.55-9.40

15.

        Doradztwo                edukacyjno –        zawodowe dla uczniów Gimnazjum nr 3.

 

Diagnoza predyspozycji zawodowych. Praca nad identyfikacją własnych zasobów.

Renata Majewska

Wtorek

13.40-14.25

16.

   Gimnazjum nr 3 –           konsultacje          indywidualne dla uczniów.

 

Budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór charakteru szkoły.

Renata Majewska

Wtorek

16.00-19.00

Czwartek

16.00-19.00

17.

       Doradztwo                  edukacyjno –          zawodowe w       Gimnazjum nr 3   konsultacje dla rodziców.

 

Jak wspierać własne dziecko w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady funkcjonowania współczesnego rynku pracy.

Renata Majewska

Środa

17.00-17.45

Programy i projekty